ComboPolis Hike & Stargazing 10 Ιουλίου 2021
Δυτικοί Λόφοι & Αστεροσκοπείο Αθηνών. Βραδιά κάτω από τ' αστέρια

flag uk.jpeg

"Το combo μετράει τ’ άστρα “.... θα μπορούσε να λέει ο Μενέλαος Λουντέμης!

Εμείς λέμε ευκαιρία για απογευματινό περίπατο στα Αναφιώτικα και τους δυτικούς λόφους των Αθηνών, πριν καταλήξουμε στο πανέμορφο Αστεροσκοπείο Αθηνών, με το τηλεσκόπιο στραμμένο στη Σελήνη και στα θαύματα του θερινού ουρανού!!!
Μην ξεχνάμε. Θα έχουμε νέο Φεγγάρι και ο Ουρανός θα είναι γεμάτος αστέρια!

THE STORY
Ξεκινάμε από το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και αφού περάσουμε τους Αέρηδες φτάνουμε στη Πλάκα, περπατώντας μέσα στα στενά δρομάκια της, με τα μαγευτικά μικροσκοπικά σπιτάκια που γλίτωσαν τη μανία του μπετόν. Φτάνουμε στο "νησάκι" που βρίσκεται στα πόδια του Παρθενώνα-τα Αναφιώτικα, με τελικό μας στόχο τους τρεις λόφους. Των Μουσών (Φιλοπάππου), των Νυμφών και της Πνύκας στα δυτικά του βράχου της Ακρόπολης.

Εδώ οι πεζοπορικές μας αναζητήσεις τελειώνουν, βρισκόμαστε ήδη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο. Αυτό, του Ουρανού!!! 

Σε αυτό το υπέροχο κτίριο του Θεόφιλου Χάνσεν στεγάζεται το κτίριο Σίνα και κρύβει μικρούς θησαυρούς!

Η ξενάγηση ξεκινάει από εδώ... Κοντά στο σημείο όπου ο μαθηματικός, αστρονόμος και γεωμέτρης Μέτων είχε εγκαταστήσει τον 5ο π.Χ αιώνα το πρώτο ηλιοσκόπιο της Αθήνας, τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι αστρονομικές συζητήσεις, η επίδειξη των ιστορικών εγκαταστάσεων και οι αστρονομικές παρατηρήσεις θα ολοκληρώσουν το μενού αυτής της διαδραστικής απογευματοβραδιάς!!!!!

Το "ΚΕΡΑΣΑΚΙ"
Η παρατήρηση του ουρανού και του πλανήτη Δία από την Πνύκα, με το ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. 

Στον λόφο όπου η Αθήνα του Περικλή συνεδρίαζε στην Εκκλησία του Δήμου γι’ αυτό και αποτελεί τον πυλώνα του θεσμού της Δημοκρατίας.

Εδώ πάνω, στην σχετικά πρόσφατα επισκευασμένη Θόλο, ένα τηλεσκόπιο του 1902 μας βάζει στην ατμόσφαιρα του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βερν “Ο περίπλους της Σελήνης”.


 

SCHEDULE

Σάββατο 10 Ιουλίου

17:45 Συγκέντρωση σε σημείο του Ιστορικού Κέντρου. Το ακριβές σημείο συνάντησης θα σταλεί με email σε όσους δηλώσουν συμμετοχή.

Για ευνόητους λόγους θα υπάρξει περιορισμός στις συμμετοχές και κατά τη διάρκεια της βόλτας θα μοιραστούμε σε μικρές ομάδες διατηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους και μεταξύ μας.

18:00 αναχώρηση πεζοπορικής βόλτας προς την Πλάκα

20:15 ολοκλήρωση βόλτας, στον λόφο των Νυμφών στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών [είσοδος από τις οδούς Πνυκός και Ωτρυναίων]

20:30 - 21:30 ξενάγηση στο μουσείο (2 αίθουσες) και μετά από μικρή πεζοπορική μετακίνηση στο λόφο της Πνύκας παρατήρηση με το τηλεσκόπιο των ουράνιων σωμάτων!

Στο τέλος της ξενάγησης θα μετρήσουμε τα δικά μας αστέρια, σε μπυραρία της περιοχής!

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ρούχα περιπάτου

 

KΟΣΤΟΣ

Η συμμετοχή προπληρώνεται με εξαίρεση στα Loyal Μέλη

€18 για τα Loyal Μέλη του Combo (άμεση κατοχύρωση θέσης και πληρωμή στην έναρξη της δραστηριότητας)

€18 για όλους τους υπόλοιπους που θα πληρώσουν στο γραφείο του συλλόγου ή στην τράπεζα

Για τους ανέργους με την επίδειξη της κάρτας θα υπάρχει έκπτωση -€ 5

Στο κόστος περιλαμβάνεται και το εισιτήριο της εισόδου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Οι θέσεις είναι μόνο 20! Γι΄αυτό... first come, first served

Οι θέσεις κατοχυρώνονται με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής και στη συνέχεια την αποπληρωμή του ποσού. Δικαίωμα ακύρωσης μέχρι την Τρίτη 06 Ιουλίου

Contact: George Perdikoulis, 6940545073

 

"Combo counts the stars" .... Menelaos Lountemis could say!

We say opportunity for an afternoon walk in Anafiotika and the western hills of Athens, before we reach the beautiful Observatory of Athens, with the telescope facing the Moon and the wonders of the summer sky !!!
Do not forget. We will have a new Moon and Sky will be full of stars!

THE STORY

We start from the Historic Center of Athens and after passing the Aerides we reach Plaka, walking through its narrow streets, with the enchanting tiny houses that escaped the fury of the concrete. We reach the "island" located at the foot of the Parthenon-Anafiotika, with our final goal the three hills. The Muses (Filopappou), the Nymphs and the Pnyx west of the Acropolis rock.

This is where our hiking quests end, we are already at the Athens Observatory and a new chapter is opening. This, of Heaven!!!

This magnificent building of Theophilos Hansen houses the Sinai building and hides small treasures!

The tour starts from here ... Near the point where the mathematician, astronomer and geometer Meton had installed the first helioscope of Athens in the 5th century BC, the foundation stone of the Athens Observatory was placed.

The astronomical discussions, the demonstration of the historical facilities and the astronomical observations will complete the menu of this interactive afternoon!!!!!


The "TIP"

The observation of the sky and the planet Jupiter from Pnyx, with the historical Doridis telescope.
On the hill where Athens of Pericles met in the Church of the Municipality for this and is the pillar of the institution of Democracy.

Up here, in the relatively recently renovated Dome, a 1902 telescope puts us in the atmosphere of Jules Verne's novel The Circumnavigation of the Moon.
 

SCHEDULE

Saturday 10 July

17:45 Gathering at a point of the Historic Center. The exact meeting point will be sent by email to those who register.

For obvious reasons there will be a restriction on participation and during the walk we will divide into small groups keeping distances between each other and between us.

18:00 departure hiking to Plaka

20:15 end of the walk, on the hill of the Nymphs at the Visitor Center of the National Observatory of Athens [entrance from Pnykos and Otrinaion streets]

20:30 - 21:30 tour of the museum (2 rooms) and after a short hiking trip on the hill of Pnyx observation with the telescope of the celestial bodies!

At the end of the tour we will count our own stars, in a local brewery!

EQUIPMENT

Walking clothes

COST

Participation is prepaid with the exception of Loyal Members

€ 18 for Loyal Combo Members (instant promotion and payment at the start of the activity)

€ 18 for all others who will pay at the club office or at the bank

For the unemployed with the presentation of the card there will be a discount -€ 5

The cost includes the entrance ticket to the Athens Observatory

There are only 20 places! First come, first served

 

The positions are secured by completing the application form and then repaying the amount. Right of cancellation until Tuesday 06 July

Contact: George Perdikoulis, 6940545073