η Ημερομηνία θα Οριστικοποιηθεί

μόλις μας επιτραπεί

Date to be Confirmed

 

 

υψομετρική διαβάθμιση

από Καταφύγιο προς κορυφή Κόρακα